Faydalı Linkler


MEVZUAT

 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 • KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ GENELGESİ
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
 • ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
 • BORÇLAR KANUNU
 • İCRA ve İFLAS KANUNU
 • İŞ KANUNU
 • TEBLİGAT KANUNU
 • İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUN


YÖNETMELİK

 • TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
 • ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
 • ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
 • MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
 • BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
 • YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ YÖNERGESİ
 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ
 • OTOPARK YÖNETMELİĞİ
 • OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK
 • KANALİZASYON ATIK SU YÖNETMELİĞİ
 • SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
 • ZORUNLU DEPREM SİGORTASI