Neden 2K?

2K Yöneticiliği Seçtiğinizde;

 •     Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini nasıl paylaştıracağınızı düşünmeyeceksiniz.
 •     Aidatların tahsili için komşularınızın kapısında beklemeyecek makbuz düzenlemek zorunda kalmayacaksınız.
 •     İşletme projesi hazırlamak gibi yorucu detaylarla uğraşmayacaksınız.
 •     Bina Görevlisi, güvenlik personeli ve diğer personellerinizin SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
 •     Personellerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
 •     Kat Malikleri Kurulu Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın ve alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu 'na uygun olup olmadığı hususunda kuşkularınız olmayacak.
 •     İhtiyacınız olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak, ödemelerini düşünmeyecek, yapılan işin sorumluluğunu taşımayacaksınız.
 •     Ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven boşluğu, dış cephe gibi) bakım, onarım ve yenilemeleri için firma aramayacak, uygun teklifler almak için uğraşmayacaksınız.
 •     Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini kayıt altına almakla uğraşmayacak, denetimini siz yapacaksınız.
 •     Yangın tüpleri dolumu, yangın dolapları çalışıyor mu diye düşünmeyeceksiniz.
 •     Personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamak, izne ayrıldığında hizmetlerin aksamamasını sağlamak gibi sorunlarla uğraşmayacaksınız.
 •     Defterlerinizin yıllık noter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
 •     Personelinize kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi konuları dert etmeyeceksiniz.
 •     Ödemelerini yapmayan komşu/komşularınızı icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.